#akcjareaktywacja

Wsparcie inicjatyw młodzieżowych w powiecie pajęczańskim

(01 czerwca 2021 – 31grudnia 2022) 

 Celem działania jest zwiększenie świadomości dzieci i ich rodziców na temat potrzeby i możliwości aktywnego spędzania czasu na terenie powiatu pajęczańskiego. W dobie nauki zdalnej, lockdownów i ciągłego obcowania z telefonami lub komputerami, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, zanika nawyk rekreacji ruchowej, wspólnego spędzania czasu czy działalności na rzecz lokalnej wspólnoty. Całość projektu wpisuje się w założenia priorytetu programu jakimi są zwiększanie aktywności społecznej i powiększanie kapitału społecznego lokalnych społeczności. Kluczową kwestią będzie dotarcie do młodych osób, które aspirują do roli lokalnego inicjatora i zaangażowanego obywatela. We współpracy z partnerem z lokalnej szkoły wybierzemy 10 uczniów, którzy stworzą własne zespoły wolontariuszy i przy wsparciu Coach’a zorganizują 10 lokalnych, których celem będzie promocja aktywnego trybu życia z wykorzystaniem lokalnych walorów turystycznych powiatu pajęczańskiego. Wyłonione osoby/liderzy w pierwszej kolejności w towarzystwie Koordynatora projektu zwiedzą teren powiatu w poszukiwaniu miejsc, które mogą stanowić cel rodzinnych wycieczek, a o których mieszkańcy powiatu mogli zapomnieć (np. zamek w Siemkowicach, rezerwat Mokry las, Załęczański Park Krajobrazowy, rzeka Warta, Zabi staw). Liderzy będą mieli za zadanie zebrać 5 osobowe zespoły, z którymi zorganizują i przeprowadzą wymyślone przez siebie eventy, skierowane do lokalnych społeczności. Zespoły otrzymają wsparcie w postaci szkoleń ze specjalistą od realizacji eventów, konsultacje organizacyjne oraz środki finansowe. Z przeprowadzonych eventów powstaną filmy promujące ideę projektu, jako trwałe efekty projektu powstaną także obszerna broszura, strona www i kampania na FB.   

event 1.: Duathlon \ 24.10.2021 r.
event 2.: Slalom Kajakowy \ 30.10.2021 r.
event 3.: Gra nad Wartą \ 06.11.2021 r.
event 4.: Gra terenowa „Pod Lipą” \ 13.11.2021 r.
event 5.: Ringo w Pałacu Męcińskich \ 21.11.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy dla liderów zespołów eventowych

    Sfinansowano przez Narodowy Instytut
    Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

    Powrót do góry