O Arius

Stowarzyszenie „Arius” powstało na początku 2018 roku. Jego inicjator Arkadiusz Beśka działał w lokalnych klubach i związkach sportowych, gdzie dwukrotnie pozyskiwał i koordynował projekty w ramach FIO (Lipnik Aktywacja FIO 2015, Młodzieżowy Organizator Sportu – FIO 2017).

Zakładane rezultaty w projektach były osiągnięte, a rozliczenia zaakceptowane. Inicjatywa powołania nowego NGO wynika m.in. z wcześniejszych doświadczeń i wniesienia nowej jakości w funkcjonowaniu NGO na terenie gminy.


W 2019 stowarzyszenie „Arius” zrealizowało projekt „Szkolny Trening Obywatelski na 100 lecie odzyskania niepodległości – promocja wolontariatu wśród młodzieży w gminie Siemkowice” w ramach FIO2018. Był to jedyny taki projekt skierowany do młodzieży w powiecie z dotacją FIO.

Dane kontaktowe

Arkadiusz Beśka 
Kolonia Lipnik 7a
98-354 Siemkowice
tel. 721887557
arek.beska@gmail.com

Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Powrót do góry